مؤسسه خیریه قطر مرکز فرهنگی ـ اسلامی سلمان بن‌جاسم را در شهر سارونو در شمال غربی ایتالیا افتتاح کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ مرکز فرهنگی ـ اسلامی سلمان بن جاسم شامل یک مسجد، مدرسه، مرکزی برای معرفی اسلام و همچنین تسهیلات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و رفاهی و تعدادی مغازه است که در شهر سارونوی ایتالیا روز گذشته افتتاح شد.

شیخ حامد، رییس هیئت مؤسسه خیریه قطر گفت: این مرکز، مقصدی برای مسلمانان شهر سارونو است که نه تنها در آن می‌توانند مراسم و برنامه‌های دینی خود را اجرا کنند، بلکه می‌توانند به توسعه این شهر نیز کمک کنند.

گفتنی است، کشور ایتالیا با داشتن یک و نیم میلیون مسلمان، تنها ۹ مسجد دارد.