مرحوم آقای حاج سید هاشم رضوی هندی از تلامذه مرحوم آقای قاضی، می‌فرمود: روزی یکی را به محضر آقا قاضی آوردند که مثلا اقا از دستش بگیرد و راهنمایی‌اش نماید.

به گزارش پرس شیعه؛ مرحوم آقای حاج سید هاشم رضوی هندی از تلامذه مرحوم آقای قاضی، می‌فرمود: روزی یکی را به محضر آقا قاضی آوردند که مثلا اقا از دستش بگیرد و راهنمایی‌اش نماید.

مرحوم آقای قاضی فرموده بودند: به این آقا بگویید که نماز را در اول وقت بخواند. بعد معلوم شد که آن آقا وسواس در عبادات داشته و نماز را تا آخر وقت به تاخیر می‌انداخت.(۱)

۱-نقل از حجت الاسلام و المسلمین صداقت بابلسری.
کتاب اسوه عارفان – ص ۱۷۵