مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: باید مواظب بود که کار و تحمّل ابتلائات در راه حقّ، انسان را به انحراف نکشاند. بزرگانی از اهل علم دیده شده‌اند که تبحّرشان در علمیّت و احتیاط‌شان هم عجیب بود!

به گزارش پرس شیعه؛ مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: چه‌قدر باید خایف و متوسل باشیم. در معلومات و یقینیّات باید خایف و متوسل باشیم. تا چه رسد به مجهولات و مشتبهات. باید مواظب بود که کار و تحمّل ابتلائات در راه حقّ، انسان را به انحراف نکشاند. بزرگانی از اهل علم دیده شده‌اند که تبحّرشان در علمیّت و احتیاط‌شان هم عجیب بود! وای به حال کسی که «لا عَن عِلمٍ» جواب را زود بگوید!

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۷۵
محمد حسین رخشاد