دادگاه تجدید نظر بحرین در ادامه ادعاهای واهی رژیم آل خلیفه، روز یکشنبه حکم حبس ابد ۵ شهروند شیعه این کشور را به اتهام جاسوسی برای ایران تایید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، دادگاه تجدید نظر بحرین روز یکشنبه حکم حبس ابد و لغو تابعیت ۵ شهروند شیعه این کشور را به اتهام جاسوسی برای ایران تایید کرد.

رژیم آل خلیفه مدعی شده است که این افراد به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران به منظور حمله به موسسات و بانک ها و موسسات مالی بحرین محکوم شده اند.

در ادامه اتهام زنی‌ های دستگاه قضایی بحرین علیه ایران آمده است که دو نفر از محکومان این پرونده به منظور آموزش های نظامی و دوره دیدن ساخت و بکارگیری اسلحه و مواد منفجره به ایران سفر کرده بودند.

دادگاه رژیم آل خلیفه ماه نوامبر ۲۰۱۵ این افراد را با ادعای جاسوسی برای ایران به حبس ابد و لغو تابعیت محکوم کرده بود.

گفتنی است که رژیم بحرینی بسیاری از رهبران مخالف این کشور را با ادعاهای واهی و طی محاکمه های صوری به زندان افکنده است. جمعیت وفاق ملی بحرین ماه نوامبر گذشته اعلام کرد که مقامات آل خلیفه طی چند سال گذشته با اهداف سیاسی تابعیت ۱۸۷ بحرینی را سلب کرده اند.