پلیس اروپا می گوید قصد دارد برای جلوگیری از ورود تروریست ها به اروپا نظارت بیشتری بر روند ورود مهاجران داشته باشد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دیلی میل، پلیس اروپا از وجود تروریست ها در میان مهاجران خارجی هشدار داد و اعلام کرد بازرسی ها در مرزهای شرقی افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش در اسنادی که پلیس اروپا به دست آورده است ادعا می شود ۶۸ نفر از تروریست های وابسته به داعش در میان مهاجران وارد اروپا شده اند.

پلیس اروپا ادعا می کند یکی از عاملات حملات تروریستی پاریس از طریق مرز یونان در میان مهاجران خود را به فرانسه رسانده بود.

گفته می شود عاملان حملات تروریستی با تهیه گذرنامه های جعلی در میان مهاجران وارد کشورهای اروپایی می شوند.

پلیس اروپا برای کسب اطلاعات و گسترش بازرسی های خود از سازمان های اطلاعاتی دیگری مثل سازمان اطلاعات داخلی انگلیس (MI۵) یا پلیس فدرال آمریکا کمک می گیرد.

قرار است نیروهای امنیتی بیشتری در مرزهای شرق اروپا نظارت بیشتری بر ورود مهاجران خارجی به قاره اروپا داشته باشند.