یک روزنامه لبنانی، ماجرای دستگیری تروریستی را بازگو کرد که با اکثر گروه‌ها و جریانهای افراطی و تروریستی در این کشور همکاری داشته است.

به گزارش پرس شیعه، “السفیر” لبنان روز دوشنبه در مطلبی به قلم “لینا فخرالدین” نوشت: “محمد.ب” (ابومصعب) تبعه لبنانی توانسته است با همه گروه‌های تروریستی القاعده، جند الشام، عبدالله عزام، و گروه فضل شاکر و احمد الاسیر ارتباط برقرار کند.
وی در تجارت سلاح با هرکسی که از او می‌خواست، همکاری کرده است.
ابو مصعب در جریان بازجویی در اداره کل امنیت، همۀ آنچه را که در گذشته در دل داشت بازگو کرد.
نیروهای امنیتی لبنانی به دستور قاضی “صقر صقر” نماینده دولت در دادگاه نظامی، ابومصعب را در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ از محل اقامتش به بیروت کشانده و دستگیر کردند.
اتهامات بسیاری علیه او مطرح شده که مهمترین آنها حمایت مالی و لجستیکی از گروهک “عبدالله عزام”، سازماندهی و جذب نیرو، تحریک افراد ضد ارتش لبنان و نهادهای امنیتی لبنانی و مشارکت در جنگ با ارتش لبنان است.
وی تحت تأثیر جریانهای سلفی و عناصر القاعده با گروه های تروریستی مختلفی در لبنان آشنا شده و همکاری کرده است که از جمله آنها می توان به القاعده، عبدالله عزام، جند الشام و الاسیر اشاره کرد. این تروریست که قبلا در ارتش لبنان آموزش نظامی دیده بود، توانست با استفاده از همین آموزشها اقداماتی را علیه نیروهای ارتش انجام دهد.
وی تا پیش از دستگیری به دست نیروهای امنیتی، روابط خود را با همه گروه های تروریستی حفظ کرده بود.