پناهجویان به تازگی برای ورد به اروپا، دریای مدیترانه را به عنوان گذرگاه اصلی انتخاب کرده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از استاندارد، با شروع فصل گرما و در آستانه تابستان پناهجویانی که مقصد آنها اروپا است مسیر جدید برای خود پیدا کرده اند، این مسیر دریای مدیترانه است.

براساس گزارش های رسیده از منابع اطلاعاتی عبور از دریای مدیترانه می تواند مخاطراتی را برای پناهجویان به همراه داشته باشد.

در اخبار روز گذشته اروپا اعلام شد که یک کشتی با سرنشینان زن و مرد و کودک وارد بندر کاگلیاری ایتالیا شده اند.

در عین حال اخباری مبنی بر واژگونی یک کشتی به علت حمل بیش از ظرفیت مسافر منتشر شده است.

کمیساریای پناهندگان سازمان ملل قرار است این مسئله را به بحث گذاشته و جوانب آن را بررسی کند.