تنها در چند روز گذشته‌ بالغ بر ۹۰۰ پناهجوی آسیایی و آفریقایی تبار در مسیر عبور از دریای مدیترانه‌ غرق شدند.

به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از واشنگتن پست، تنها در چند روز گذشته‌ حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ پناهجوی آسیایی و آفریقایی تبار در مسیر عبور از دریای مدیترانه‌ غرق شدند.

بر اساس این گزارش، آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که‌ تنها در چند روز گذشته‌ حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ پناهجو در دریای مدیترانه‌ کشته‌ شدند که‌ بیشتر آنها مهاجرانی بودند که‌ از سواحل کشور لیبی به‌ سوی اروپا در حرکت بودند.

هنوز از سرنوشت بسیاری از غرق شدگان هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست. اکثر مهاجران آسیایی و آفریقایی با قایق‌های بادی یکبار مصرف وارد دریای مدیترانه‌ می شوند که‌ به‌ دلیل نا امن بودن و شمار زیاد پناهجویان، این قایق‌ها به‌ آسانی واژگون می شود.

با آغاز فصل گرما بر شدت مهاجرت غیره‌ قانونی به‌ سواحل اروپا، از جمله‌ یونان و ایتالیا افزوده‌ شده‌ است و تنها در یک هفته‌ گذشته‌ بیش از ۱۵ هزار پناهجوی به‌ صورتی غیره قانونی وارد ایتالیا و یونان شده‌اند.

شایان ذکر است که‌ اتحادیه‌ اروپا و ترکیه‌ برای برون رفت از این بحران توافق‌نامه‌ای را به‌ امضاء رساندند که‌ بر سر چگونگی و نحوه‌ اجرایی کردن آن مابین ترکیه‌ و اروپا اختلافاتی بروز کرده‌ است.