حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار تاکید دارد که دولت افغانستان باید جدولی زمانبندی شده برای خروج نیروهای ناتو از افغانستان ارائه دهد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری افق، حزب اسلامی حکمتیار تاکید دارد در تفاهمنامه صلح میان این حزب و دولت افغانستان، هنوز مسئله خروج نیروهای ناتو از افغانستان حل نشده و باید یک جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای خارجی از این کشور تهیه شود.

«محمد حکیم» معاون حزب اسلامی حکمتیار گفته است هنوز اختلافاتی با دولت وجود دارد. دولت افغانستان باید جدول زمانی مشخص را برای خروج نیروهای ناتو از افغانستان آماده نماید و حزب اسلامی روی این مسئله بسیار تاکید دارد.

این در حالیست که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هنور نامش در لیست سیاه تروریستی آمریکا است.

حزب اسلامی مانند طالبان پیش از طرح توافقنامه صلح با دولت وحدت ملی افغانستان در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان بسیار تاکید می‌کرد اما بعد از آغاز مذاکرات در مورد خروج نیرهای ناتو از افغانستان صرف نظر کرد؛ اما اکنون دوباره تاکید دارد باید یک جدول زمانی برای خروج این نیروها تعیین شود.

بعد از مرگ «ملا منصور» رهبر سابق طالبان در حمله هوایی آمریکا در بلوچستان پاکستان و با روی کار آمدن «هیبت الله آخوند زاده» رهبر جدید این گروه، رهبر حزب اسلامی در پیامی خطاب به طالبان از آنها دعوت کرده است تا از جنگ دست بردارند و به روند صلح بپیوندند.