میرباقری گفت: نیاز است که دانش پژوهان فرهنگستان، دانش های موازی با مباحث استاد حسینی الهاشمی (ره) را به خوبی یاد بگیرند. نظریه استاد حسینی، فلسفه تفکر است که در حوزه علمیه، بدیلی ندارد.

به گزارش پرس شیعه؛ چندی پیش نشستی صمیمی بین دانش پژوهان و پژوهشگران مشغول به تحصیل در فرهنگستان علوم اسلامی قم و ریاست محترم این مجموعه آیت الله سید محمدمهدی میرباقری برگزار شد.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم، در این نشست در خصوص الزامات تحصیل و اهمیت آن نکاتی را بیان کرد و در پایان سخنان خود به پرسش های برخی پژوهشگران و دانش پژوهان فرهنگستان علوم اسلامی، پاسخ داد.

در این نسشت صمیمی استاد میرباقری با مرور مراحلی که در تولید علم دینی بعد از انقلاب طی شده است، عنوان کرد: «مباحث علم دینی از نظراتی که عموماً نگاهی سطحی به این امر داشته، گذر کرده و در سال های اخیر به مباحث عمیق فلسفی و روشی رسیده است. از این روست که مباحث ناظر به برنامه ریزی تمدنی و نیز مباحث تکامل تفقه با اقبال بیشتری روبرو شده است.»

پس از آن استاد میرباقری ضمن پرداختن به اهمیت مباحث فرهنگستان، لزوم فراگیری این مباحث را با توجه به آینده انقلاب و اقبال جدی به این مباحث، متذکر شد. وی در این زمینه بیان نمود که: «گفتمان فضای روشنفکری انقلاب اسلامی در سال های آینده به عمق بحث های علامه حسینی الهاشمی(ره) خواهد رسید.»

وی با اذعان به کوتاهی در زمینه تدوین اسناد علامه حسینی، تسریع در این امر را ضروری دانستند. همچنین تذکر دادند که تربیت نیروهایی که آشنایی کافی و تخصصی با این مباحث داشته باشند از الزامات جدی فرهنگستان است.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی افزود: «مباحث استاد حسینی، یکی از مهمترین ابر تئوری هایی است که به دنبال طراحی منطقِ دینی شدن عقلانیت اجتماعی در مقیاس بانک توسعه اطلاعات و شبکه تحقیقات بوده است. لذا این تئوری در دنیای اسلام کم نظیر است.»

آیت الله میرباقری در زمینه تربیت نیروی انسانی بیان داشت: «ما نیاز به محققین هوشمندی داریم که توانمندی فهم مطالب استاد حسینی و سپس تنقیح آن و نیز معادل سازی و تطبیق و در نهایت پیش برندگی آن نظریه را داشته باشند. دانش پژوهان باید ضمن فهم درست نظریه ، ضرورت و اهمیت مباحث استاد حسینی را درک کنند و باید بدانند که استاد در پی ساماندهی تفکر اجتماعی بر محور فهم دینی بوده است.»

وی در مورد ویژگی های پژوهشگران فرهنگستان اضافه نمود: «فهم درست و تسلط بر یک قسمت از مباحث، بدون فهم کل نظریه، مشکل ایجاد می کند. ضمناً تاکید فرمودند که آموزش باید بر طبق نظریات خودِ استاد حسینی و روش هایی که ایشان برای رسیدن به عمق نظریه ارائه داده اند، برنامه ریزی کند.»

یکی دیگر از نکاتی که وی به آن اشاره کرد، یادگیری نظریه های رقیب بود و در این باره افزود: «نیاز است که دانش پژوهان فرهنگستان، دانش های موازی با مباحث استاد حسینی الهاشمی (ره) را نیز به خوبی یاد بگیرند. البته نظریه استاد حسینی، فلسفه تفکر است که در حوزه علمیه، بدیلی ندارد، لذا با تسامح می شود آن را با فلسفه منطق متناظر گرفت.»

در نهایت آیت الله میرباقری با تاکید بر لزوم تلاش بیشتر دانش پژوهان، افزود: «پژوهشگران فرهنگستان باید به عنوان نخبگانِ سطوح علمی شناخته شده باشند، تا بتوانند نظریه استاد حسینی را در مجموعه ی نظریات مربوط به یک علم معرفی کنند.»

وی با تذکر در زمینه ضرورت تدوین اسناد پژوهشی دفتر فرهنگستان، ابراز داشت: «تدوین متون پژوهشی، سپس تبدیل آن متون به کتب آموزشی از کارهایی بوده که باز هم در گذشته باید انجام می شده لذا این کار از جمله وظایف آینده ی دانش پژوهان فرهنگستان است؛ این تدوین ها باید به جایی برسد که بتوان حتی آن را به متون تبلیغی و ترویجی تبدیل کرد.»

لازم به ذکر است که در ابتدای جلسه حجت الاسلام سید پیمان غنایی توضیحات مختصری در زمینه اولین دوره آموزش تخصصی فرهنگستان ارائه داد.

وی با ذکر اینکه مدیریت آموزش هم اکنون ۳۰ نفر دانش پژوه دارد. عنوان کرد: «تا کنون چهار ترم آموزشی در ۵ گروه تخصصی طی شده است. البته در زمینه آموزشی بواسطه منابع و امکانات، گروه ها نوساناتی داشته اند، ولی در تمامی گرو ها چه در مباحث عمومی و چه در مباحث تخصصی، به صورت مستمر در حال پیگیری است.»

وی افزود: «در مورد آموزش مباحث مربوط به فرهنگستان چالش هایی وجود دارد، از جمله اینکه همه اسناد مباحث استاد حسینی الهاشمی(ره) آماده نیست و هم در تطابق اسناد با گروه ها مشکلاتی وجود دارد.»

در مورد مباحث انطباقی نیز وی متذکر شد که، «مباحث تطبیقی بیرونی هم به خوبی در حال پیگیری است و تمامی دوستان در عین مشغولیت به تحصیلات داخلی باید پیگیر تکمیل تحصیلات رسمی حوزوی و دانشگاهی خود نیز باشند.»

غنائی افزود: «همچنین در سطوح عمومی، جدای از تحصیلات رسمی دوستان درحوزه و دانشگاه در حال برنامه ریزی برای مباحث مکمل، با استفاده از اساتید مطرح حوزه و دانشگاه نیز هستیم.»

وی در خاتمه عنوان داشت که «در زمینه جذب دانش پژوه در دوره دوم نیز احتمالا در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ نفر در چهار گروه برای دوره ی عمومی جذب خواهیم داشت.»