معاون وزیر امور خارجه گفت : حامیان دولتی و غیردولتی تروریست ها و طرف هایی که از تروریسم استفاده ابزاری می کنند، علاوه بر تهدید امنیت منطقه و جهان، خود را نیز به شدت متضرر کرده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ حسین امیر عبد اللهیان با اشاره به عملیات مهم فلوجه عراق علیه داعش گفت: اگر کمک تهران و اقدامات موثر ارتش و نیروهای مردمی عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم نبود اکنون هیچ نقطه امنی در منطقه حساس غرب آسیا وجود نداشت.

وی افزود: در صورت اراده جدی جهانی در مبارزه با تروریسم به یقین تروریست ها در آینده منطقه جایی نخواهند داشت.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: متاسفانه حامیان دولتی و غیردولتی تروریست ها و طرف هایی که از تروریسم استفاده ابزاری می کنند، علاوه بر تهدید امنیت منطقه و جهان، خود را نیز به شدت متضرر کرده اند.

معاون وزیر امور خارجه گفت : جمهوری اسلامی ایران، تمرکز بر راه حل سیاسی، مبارزه جدی با تروریسم و همکاری های همه جانبه منطقه ای را از ضرورت های کنونی می داند.