هجدهمین شماره از مجله فرهنگ و علوم انسانی عصر اندیشه به سردبیری روح‌الامین سعیدی طی روزهای آینده بر پیشخوان مطبوعات سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

به گزارش پرس شیعه، هجدهمین شماره از مجله فرهنگ و علوم انسانی عصر اندیشه به سردبیری روح‌الامین سعیدی طی روزهای آینده بر پیشخوان مطبوعات سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

موضوع پرونده اصلی این شماره از مجله که بر طرح جلد و تیتر اصلی آن منعکس شده «راهبرد نگاه به شرق» است که به صورت مبسوط و در گفتگو با چهره‌هایی چون محمدکاظم سجادپور،‌ ناصر هادیان،‌ کیهان برزگر، جهانگیر کرمی و دیگران به‌همراه دو صاحبنظر از روسیه مورد بررسی قرار گرفته است.

در کنار این پرونده، مجله در بخش اندیشه خود پرونده‌ای تحت‌عنوان «ایرانشهر یونانی» گشوده که به نقد آراء و دیدگاه‌های سید جواد طباطبایی اختصاص دارد و در آن با افرادی نظیر بیژن عبدالکریمی، سید جواد میری، احمد بستانی، ناصر پورحسن و دیگران گفتگو شده است.

پرونده «چهل سال سینما» در بررسی نسبت سینمای چهل‌ساله کشور با انقلاب اسلامی، پرونده «علم به مثابه کالا» در انتقاد به رویکرد کمیت‌محور به آموزش عالی و پرونده کتابسرای اندیشه از دیگر بخش‌های عصر اندیشه هجدهم هستند.