استقلال حوزه های علمیه از اصول اساسی حوزه است که فقهای شیعه از زمان ائمه تا کنون بر آن تاکید کرده اند و هیچ کس حق ندارد این اصل را زیر پا بگذارد.

به گزارش پرس شیعه؛ پس از تصمیم نظام آل خلیفه برای محدود ساختن فعالیت دینی و سیاسی علما و روحانیون و صدور بیانیه علمای بزرگ بحرین در مخالفت با این قانون، اکنون حوزه های علمیه بحرین روز یکشنبه با صدور بیانیه ای حمایت کامل خود را از بیانیه علمای بحرین مبنی بر استقلال حوزه ها اعلام و تاکید کردند: استقلال حوزه های علمیه از اصول اساسی حوزه است که فقهای شیعه از زمان ائمه تا کنون بر آن تاکید کرده اند و هیچ کس حق ندارد این اصل را زیر پا بگذارد.

در این بیانیه آمده: ما بر اساس مسئولیت شرعی خود، حمایت کامل حوزه ها را از بیانیه علمای بزرگ بحرین اعلام می کنیم و پیام این بیانیه نیز بسیار آشکار و روشن بود که استقلال حوزه های علمیه به هیچ وجه نباید از بین برود، بلکه از ویژگی های مذهب شیعه است که باید حفظ شود و مؤمنان نیز وظیفه دارند با هر حوزه ای که از این مسیر خارج شود مخالفت کنند.

این بیانیه توسط طلاب و علمای حوزه های علمیه امام زین العابدین، حوزه سید جواد الوداعی، حوزه سید علوی الغریفی و حوزه الغدیر امضا شده است.