قوه قضائیه بحرین پنج شهروند دیگر بحرینی را با طرح اتهامات واهی، سلب تابعیت کرد که احکام سه نفر از آنها در دادگاه استیئاف تایید شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت منامه پست، دادگاه استیناف بحرین حکم حبس ابد و سلب تابعیت سه شهروند بحرینی را با ادعای جاسوسی برای ایران تایید کرد.

پیشتر شعبه یکم دادگاه جنایی بحرین ۱۵ آبان (پنجم نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی) این سه شهروند بحرینی را به همراه دو نفر دیگر سلب تابعیت کرده، و به حبس ابد محکوم کرد.