یک منبع پزشکی عراقی فاش کرد که گروه تروریستی داعش زخمی های خود در شهر فلوجه را با استفاده از تزریقات سمی می کشد.

به گزارش پرس شیعه؛ این منبع پزشکی آگاه در شهر فلوجه به سایت سومریه نیوز گفت: داعش هشت نفر از عناصر مجروح خود در بیمارستان فلوجه را با تزریق ماده کلرید پتاسیم کشت. این ماده باعث توقف ناگهانی قلب می شود.

این منبع تصریح کرد: داعش زخمی های خود را به قتل می رساند زیرا از این می ترسد که مبادا به دست نیروهای امنیتی عراق اسیر شوند.

وی خاطرنشان کرد: این گروه همچنین کشتن مجروحانش را به علت ناتوانی از رسیدگی به همه آنها انجام می دهد. هدف نهایی از کشتن مجروحان این است که آنها به عنوان یک عامل روانی منفی بکار نرفته و باعث تشویق سایر عناصر داعش به فرار از فلوجه نشوند.

عملیات ورود نیروهای امنیتی عراق شهر فلوجه از بامداد امروز از سه محور آغاز شده است.