یک قهوه فروش در شهر جبله استان لاذقیه سوریه، با فداکاری جان ده ها نفر را از حمله تروریستی نجات داد.

به گزارش پرس شیعه؛ شبکه اخبار جبله تأکید کرد که وفیق ابونسیم همیشه نزدیک بیمارستان خصوصی الاسعد شهر جبله بساط قهوه فروشی خود را پهن می کرد، و در روز حادثه با در آغوش گرفتن تروریستی که می خواست با منفجر کردن کمربند مرگبارش ده ها نفر را به خاک و خون بکشد، جان هموطنانش را نجات داد ولی خودش جان باخت.
ابونسیم ۵۰ ساله بود همیشه صبح زود از خواب بیدار می شد و بساط قهوه اش را در چهار راهی نزدیک بیمارستان الاسعد پهن می کرد، تا مشتریانش با نوشیدن قهوه اش جانی تازه برای آغاز کار روزانه شان بگیرند.
یک نفر ناشناس در روز حادثه از ابونسیم آدرس بیمارستان الاسعد را پرسید و ابونسیم که به فرد ناشناس شک کرده بود، از او پرسید: “اهل کجایی؟ کی هستی؟” فرد ناشناس سردرگم شد و پا به فرار گذاشت ولی ابونسیم با وجود ناتوانی اش توانست او را چند متر دورتر بگیرد و به زمین بکوبد. در همین زمان فرد ناشناس که در واقع یک تروریست انتحاری بود ، کمربند انفجاری خود را منفجر کرد و ابونسیم شهید شد.
روح ابونسیم هم اکنون شاد است زیرا توانست ده ها نفر از هموطنانش را از مرگ نجات بدهد.
مناطق پرجمعیتی در جبله و شهر طرطوس استان طرطوس اخیراً شاهد حملات انتحاری بود که در این حملات ۱۴۰ نفر شهید و ده ها نفر دیگر زخمی شدند و داعش مسئولیت این حملات تروریستی را به عهده گرفته است .