در آستانخ ماه مبارک رمضان، دومین بخش از کمک‌های مردمی ایران که توسط اتحادیه بین‌ المللی امت واحده جمع آوری شده بود، در میان خانواده‌های یمنی توزیع شد.

به گزارش پرس شیعه؛ با همکاری موسسه خیریه امام رضا (ع) یمن و اتحادیه بین‌المللی امت واحده ایران، دومین بخش از کمک های نقدی مردم ایران در میان ایتام ۵۰ خانواده شهید یمنی توزیع شد.

مرحله اول این کمک‌ها نیز همزمان با حلول ماه ربیع الاول، در میان ۱۴۵ خانواده شهید، مجروح و آواره یمنی در استان‌های تعز (۱۰۵ خانواده)، مارب (مناطق حبابه و براقش، ۳۲ خانواده) و جوف (۸ خانواده) توزیع شده بود.

در پی ارسال این کمک‌ها از سوی ایران، مؤسسه فرهنگی‌اجتماعی امام رضا (ع) یمن در نامه‌ای دریافت این کمک‌ها و توزیع آن میان خانواده‌های شهدای یمنی را تأیید کرد.

همچنین با توجه به استمرار وضعیت بسیار وخیم مردم یمن و توزیع مرحله به مرحله کمک‌ها، اتحادیه بین‌المللی امت واحده از مردم شریف ایران درخواست می‌کند کمک‌های خود را از طریق درگاه خیریه امت واحده به آدرسhttp://enfaagh.iuuu.ir یا از طریق شماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۹۰۰۰۵۶۶۵۴ به نام «مجمع جوانان امت واحده» واریز کنند. جهت تفکیک مبالغ پروژه‌ها، از خیرینی که به صورت کارت به کارت مبلغ خود را واریز می‌کنند، درخواست می‌شود، مبلغ واریزی و کشور مد نظر را به شمارۀ ۳۰۰۰۸۱۳۰۱۳۱۱۳۱ پیامک کنند