سردار حسین دهقان گفت: اولویت هایی در سطح نیروهای مسلح برای ارتقاء توان دفاعی داریم که پروژه های تحقیقاتی نیز باید در همین راستا باشند.

به گزارش پرس شیعه؛ سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه اختتامیه چهارمین جشنواره دو سالانه تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح (سلمان فارسی) با بیان اینکه این جشنواره با هدف تشویق و ترغیب پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی انجام می شود، افزود: در این جشنواره ظرفیت ها شناسایی شد، محققان خود را نشان دادند و توانستیم تحقیقات را بر روی نیازهایی که در اولویت هستند متمرکز کنیم.

وی با بیان اینکه برترین های این جشنواره در فرایندی انتخاب می شوند، گفت: محققین از پروژه های خود دفاع می کنند و دفاعیات ارزیابی می شود.

دهقان افزود: در جشنواره امسال پروژه های گسترده ای ارائه شد که از سوی نهادها، دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان ارائه شده است.

وی گفت: تحقیقاتی که امروز به عنوان تحقیق برتر تقدیر شدند موضوعاتی کاربردی داشتند که در سیستم های دفاعی ما کاربرد دارند.

وزیر دفاع تاکید کرد: پروژه های ارائه شده باید موثر و برای ارتقاء و بهبود سیستم دفاعی کشور باشند .

دهقان گفت: اولویت هایی در سطح نیروهای مسلح برای ارتقاء توان دفاعی داریم که پروژه های تحقیقاتی نیز باید درهمین راستا باشند.

وی با بیان اینکه صنعت بدون تحقیقات پویایی ندارد، افزود: باید متناسب با تغییرات محیطی و نیاز کاربر تولید داشته باشیم و زنده بودن صنعت و تولید نیازمند تحقیق است و صنایع دفاعی این را وظیفه ذاتی خود می داند.