وزیر دفاع گفت: جامعه اسلامی و ملت ایران نه تنها تهدید را نمی‌ پذیرد، بلکه تهدید را با تهدید پاسخ می‌دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ سردار حسین دهقان در سومین همایش تبیین اندیشه های دفاعی امام خامنه‌ای که عصر امروز در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد، اظهار داشت: وقتی بحث دفاع را مطرح می کنیم می گوییم که دفاع یک واجب کفایی است.

وی افزود: همه جامعه اسلامی باید همواره مجهز و آماده برای دفاع از اسلام، امت اسلامی، جامعه اسلامی و سرزمین اسلامی باشند. فارغ از اینکه جغرافیای آن کجا باشد.

سردار دهقان با بیان اینکه ممکن است این سوال امروز پیش بیاید که ما در سوریه و عراق چه کاری داریم که مشاور می فرستیم، حمایت می کنیم و در حد توان کمک می کنیم، گفت: خیلی ساده است. بخشی از جامعه اسلامی مورد حمله قرار گرفته و باید از آن دفاع کرد. نمی توان از آن چیزی که در آنجا در حال رخ دادن است، فارغ شد.

وزیر دفاع ادامه داد: وقتی می خواهیم به اندیشه رهبری به عنوان یک رهبر اسلامی و امام امت نگاه کنیم، می بینیم ایشان کسی است که وظیفه صیانت از امنیت فرد، گروه، جامعه، سرزمین، جغرافیا و مرزهای اندیشه ای را دارد.

وی اضافه کرد: اساسا بشر از زمانی که پا روی کره خاکی گذاشت تا زمانی که وجود دارد، خوی تجاوز، خودخواهی و شرارت همراهش است؛ پس جنگ خواهد بود.

سردار دهقان با بیان اینکه در این شرایط بحث دفاع مطرح است، تصریح کرد: جامعه اسلامی در معرض تعارض جوامع دیگر است.

وی افزود: جامعه اسلامی و ملت ایران نه تنها تهدید را نمی پذیرد، بلکه تهدید را هم با تهدید پاسخ می دهد.

وزیر دفاع گفت: یک جامعه اسلامی باید همواره قادر و آماده باشد و این قابلیت را به دشمنان خود نشان دهد که می تواند در مقابل آنها بایستد تا دشمن طمع نورزد و فکر نکند قادر است و می تواند و اگر اقدامی انجام دهد، نتیجه می گیرد.