در جریان برنامه‌ های هفتگی شناخت اسلام، جمعی از مسلمانان لندن به دیدار سالمندان رفتند و برای آن‌ ها هدایایی بردند.

به گزارش پرس شیعه؛ هفته شناخت اسلام در منطقه بارکینگ و دگنهام لندن برگزار شد تا با این برنامه، پیام عشق به همه، نفرت از هیچ‌کس بار دیگر به گوش همه شهروندان انگلیسی برسد.

در راستای برنامه‌های هفته شناخت اسلام، جمعی از مسلمانان این منطقه نیز به دیدار سالمندان رفتند و برای آن‌ها هدایایی بردند.

سیمه احمد می‌گوید: نگهداری از سالمندان بخش مهمی از دین اسلام است.

وی می‌گوید: سالمندان در اسلام به خاطر سن و تجربیاتشان جایگاه والایی دارند. در این دیدار سالمندان بسیار خوشحال شدند و از کنار هم بودن لذت بردیم.

احمد افزود: هفته آشنایی با اسلام فرصت مغتنمی برای معرفی آموزه‌های حقیقی دین اسلام به مردم است.

وی ادامه داد: مسئله اصلی که باید مردم آن را بدانند این است که صلح و اهمیت دادن به مردم جامعه از اصول اسلام است.

احمد گفت: بانوان مسلمان شرکت‌کننده در مراسم بازدید از خانه سالمندان بارکینگ و دگنهام تصمیم دارند به کمک‌های خود به این مرکز همچنان ادامه دهند.