معاون دبیر کل حزب الله لبنان بر عدم توانایی رژیم صهیونیستی در مقابله با مقاومت اسلامی تأکید کرد و گفت که در آینده چیزی به اسم رژیم صهیونیستی وجود نخواهد داشت.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان در مراسمی که از سوی این حزب در منطقه میس الجبل برگزار شد، گفت: پیروزی در سال ۲۰۰۰ سبب پایان دوران گسترش رژیم صهیونیستی شد و این رژیم دیگر توانایی اشغال مناطق دیگر را ندارد چرا که درس سنگینی متحمل شد و به مرحله ترس و وحشت رسید. بر همین اساس حق داریم به آینده ای که می گوید اسرائیلی وجود نخواهد داشت افتخار کنیم.

وی افزود: تابستان داغی را به دلیل تحولات منطقه و مشغول شدن آمریکا به برگزاری انتخابات پیش رو خواهیم داشت و آنچه هم اکنون از سوی داعش در عراق و سوریه رخ می دهد جنبشی جزئی است که آمریکا به وسیله آن مدعی تحقق اهداف خود می شود تا از آن در انتخابات استفاده کند.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به ادعای برخی جریان ها مبنی بر حمله رژیم صهیونیستی به لبنان در تابستان جاری تصریح کرد: این رژیم به هیچ وجه آمادگی حمله به لبنان را ندارد و اگر این گزینه را انتخاب کند با آمادگی کامل مقاومت اسلامی مواجه خواهد شد.

عضو ارشد حزب الله بر لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی تأکید کرد و اظهار داشت: در صورتی که قانون انتخابات تغییر کند، خواستار برگزاری انتخابات در موعد مقرر در سال ۲۰۱۷ یا قبل از آن هستیم. مخالفان تصویب قانون نسبیت در انتخابات می دانند که کرسی های مسیحی و سنی را از دست می دهند و با اصرار بر قانون کنونی درصدد حفظ کرسی های خود هستند.

وی نسبت به ادامه وضع کنونی لبنان هشدار داد و گفت: اگر انتخابات بر اساس قانونی کنونی برگزار شود، دولت به شکل کنونی باقی خواهد ماند و این مصیبت کبری به شمار می آید.