یکی از شیوخ شهر فلوجه در استان الانبار گفت: گروه تروریستی داعش ۱۰۰ جوان اهل این شهر را به خاطر نداشتن ریش بلند بازداشت کرد».

به گزارش پرس شیعه؛ مجید الجریصی در گفت وگو با پایگاه اینترنتی “السومریه نیوز” افزود: «عناصر داعش در بازار “النزیره”، میدان “البرید” و پل آهنی غرب این شهر حدود ۱۰۰ جوان را به علت نداشتن ریش بلند و کمک نکردن به عناصر تروریست بازداشت کردند».
وی ادامه داد: «داعش این جوانان را با خودروها به مکانی نامعلوم انتقال داد».
در همین حال سپهبد “عبد الوهاب الساعدی” فرمانده عملیات آزاد سازی فلوجه از حمله نیروهای عراقی به شهر فلوجه برای بازپس گیری آن از گروه تروریستی داعش و پاکسازی این شهر خبر داد.