نشست شیعه‌‏پژوهی با حضور محققان و پژوهشگران خارجی در دانشگاه کلن آلمان برگزار شد.

به گزارش شیعه پرس، در نشست شیعه‌‏پژوهی دانشگاه کلن شرکت‌کنندگان از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آلمان، انگلستان، آمریکا، کانادا، مصر، لبنان، اردن، عراق و افغانستان حضور داشتند.

محققان و پژوهشگران خارجی این نشست پیرامون موضوع مدینه النبی و تأثیر میراث امامان شیعی و هویت فرهنگی و اجتماعی شیعیان مقیم این شهر از قرن نخست اسلامی تا عصر حاضر به ایراد سخن پرداختند.

در پایان این نشست، دانشگاه کلن به تمام سخنرانان و ارائه‌کنندگان مطلب در این نشست دو روزه گواهینامه شرکت در جلسه و ایراد سخنرانی را ارائه کرد.

حتما بخوانید.....  تفکر کوتاه مدت و چشم اندازهای محدود؛ یک آسیب شناسی ساده و مهم