یک کلاهبردار اردنی در لباس روحانیون سنی، شیعه و صوفی در کشور کویت پول خوبی به جیب زده است.

به گزارش پرس شیعه؛ این فرد که محمود عبدالرحیم الحرباوی متولد ۱۹۸۹ و اردنی بوده است قبلا یک آرایشگر بوده که در ابتدا در پوشش یک شیخ سنی در میان مردم و مکان هایی که می توانسته پول خوبی از آنها بگیرد حضور یافته است. سپس او لباس روحانیون شیعه را به تن کرده و در مساجد و مکان های مقدس شیعیان حضور پیدا کرده است و پس از اینکه به اهداف خود دست یافته لباس علمای صوفی را به تن کرده و از آنان نیز پول خوبی به دست آورده است.

این کلاهبردار توسط نیروهای امنیتی کویت دستگیر شده است. به گفته مقامات کویت وی توانسته ۵۰ هزار دینار از این راه پول به دست بیاورد.