وقتی محضر آقای قاضی می‌ رفتیم چنان انبساط روحی و بشاشت و ابتهاج به ما دست می‌داد که تمام مشکلات و سختی‌ ها و ناملایمات زندگی روزمرّه را از جان و تن ما می‌زدود.

به گزارش پرس شیعه؛ از مرحوم عارف واصل آیت الله آقا سید هاشم رضوی کشمیری از تلامذه آقا میرزا علی قاضی نقل شده که فرمود: «ما وقتی محضر آقای قاضی می‌رفتیم چنان انبساط روحی و بشاشت و ابتهاج به ما دست می‌داد که تمام مشکلات و سختی‌ها و ناملایمات زندگی روزمرّه را از جان و تن ما می‌زدود.»

کتاب اسوه عارفان – ص ۱۷۷