دولت روسیه اعلام کرده است تا سال ۲۰۲۰ با صرف هزینه ای هنگفت قصد دارد تحولی ساختاری در تولید جنگ افزارهای خود ایجاد کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، دولت روسیه اعلام کرده است قصد دارد یک تریلیون روبل برای صنایع نظامی خود تا سال ۲۰۲۰ هزینه کند.

«دیمیتری روگوزین» معاون نخست وزیر روسیه این خبر را اعلام کرده است و می گوید صنایع نظامی روسیه با یک تحول زیرساختاری مواجه خواهند شد.

این مقام ارشد در دولت روسیه روز دوشنبه گفت: صنایع نظامی روسیه با صرف چنین مبلغی تا سال ۲۰۲۰ وارد مرحله ای جدید خواهد شد.

در حال حاضر روسیه دومین کشور تولیدکننده ادوات و ابزارهای جنگی در جهان است که به گفته معاون نخست وزیر روسیه برای حفظ این جایگاه نیاز به تحولات ساختاری وجود دارد.

دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه نیز در جلسه ای با اعضای دولت روسیه نسبت به حفظ جایگاه روسیه به عنوان قطب تولید جنگ افزار در جهان تاکید کرد.