نیروهای ویژه محافظت از تاسیسات نفتی لیبی روز دوشنبه شهرک بن جواد در شرق شهر ساحلی سرت را از کنترل عناصر تروریستی داعش خارج کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بوابه الوسط، نیروهای ویژه حفاظت از تاسیسات نفتی لیبی روز دوشنبه منطقه بن جواد در شرق سرت را از سیطره گروه تروریستی داعش آزاد کردند.

«علی الحاسی» سخنگوی نیروهای حفاظت از تاسیسات نفتی لیبی از آزادی منطقه «بن جواد» در ۱۸۰ کیلومتری شرق «سرت» در پی حمله گسترده به مواضع گروه تروریستی داعش از جبهه های متعدد در اطراف «بن جواد» و «النوفلیه» خبر داد.

از سوی دیگر یک منبع پزشکی در «راس لانوف» اعلام کرد که ۴ نفر از نیروهای حفاظت از تاسیسات نفتی در جریان درگیری های روز دوشنبه کشته شده و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

سرهنگ «بشیر بوضفیره» عضو اتاق عملیات مشترک شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی اظهار داشت که حمله به مواضع داعش از ۴ محور انجام شده است.
شهر ساحلی سرت پایگاه و مقر اصلی عناصر تروریستی داعش در لیبی است. همه بنادر و اسکله های اصلی نفت در شرق لیبی تحت نظارت و کنترل نیروهای ویژه محافظت از تاسیسات نفتی این کشور است.