آتش سوزی در انبار اسلحه و مهمات ارتش هند در ایالت مهاراشترا دستکم ۱۷ کشته و ۱۹ زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از داون نیوز، آتش سوزی در انبار اسلحه و مهمات ارتش هند در شهر ناگ پور ایالت مها راشترا دستکم ۱۷ کشته و ۱۹ زخمی بر جای گذاشت.

حال زخمیهای این آتش سوزی وخیم گزارش شده است.

انفجارهای متعددی در این انبار مهمات روی داده است. هنوز دلیل این آتش سوزی معلوم نشده است.

به گزارش رسانه ها روستاها اطراف این انبار اسلحه و مهمات تخلیه شده اند. روزنامه «هندوستان تایمز» نوشته است این انبار مهمات دومین انبار بزرگ مهمات در آسیا بشمار می رود.