طالبان در مسیر کابل- قندوز و در بخش علی آباد این ولایت با توقف خودروی مسافران، ۵ نفر را کشت و۴۰ نفردیگر را گروگان گرفت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اطلس، سمونوال عبدالغیاث جان آغا، رئیس پلیس بخش «علی آباد» ولایت قندوز افغانستان گفت: طالبان شب گذشته در این ولایت ۲۰۰ تن از مسافرانی را که از کابل به طرف قندوز حرکت می کردند، از ۶ خودرو پیاده کرده و از بین این افراد، ۱۵۵ تن آنها را رها کردند و ۴۵ تن دیگر از آنان را به گروگان گرفتند.

به گفته وی طالبان پنج تن از این ۴۵ نفر را کشتند و جسدهای آنها را در مسیر راه رها کردند و ۴۰ تن دیگر را با خود به مکان نامعلومی انتقال داده اند.

هنوز مشخص نیست که افراد کشته شده کارمندان دولت هستند یا افراد عادی جامعه.

جان آغا همچنین گفت: نیروهای ارتش برای رهایی این مسافران وارد میدان شده اند و تلاش ها برای رهایی آنان ادامه دارد.