رئیس اجرایی سابق جنبش علمای اندونزی گفت: جهان اسلام در حال حاضر از ضعف در برابر تهدیدات و چالش‌ هایی که با آن مواجه است، رنج می برد.

به گزارش پرس شیعه؛ هاشم موزادی رئیس اجرایی سابق جنبش علمای اندونزی ـ بزرگترین سازمان اسلامی اندونزی گفت: امروز، قدرت مسلمانان در تعداد آنها نیست؛ بلکه در اراده آنها برای مقابله با تهدیدات و چالش هاست.

موزادی در ادامه اظهارات خود با اشاره به ماهیت امروز امت اسلامی و مناقشات عقیدتی آن در طول تاریخ، گفت: از زمان رسول گرامی اسلام (ص) بارهای سنگینی بر دوش امت اسلامی قرار گرفت، به طوریکه مسلمانان در طول تاریخ متحمل رنج های بسیاری شدند اما همواره پیروز بودند.

وی با اشاره به روابط میان مسلمانان اظهار داشت: روابط میان مسلمانان در سراسر جهان بر مبنای برادری استوار است، چراکه دین مبین اسلام بر لزوم همزیستی مسالمت آمیز تأکید دارد.

موزادی در ادامه افزود: پیروزی مسلمانان در میادین و زمینه های مختلف مرهون برتری عددی آنها نیست، بلکه به قدرت معنوی آنها بستگی دارد.

وی همچنین اظهار داشت: جهان اسلام در حال حاضر از ضعف در برابر تهدیدات و چالش‌هایی که با آن مواجه است، رنج می برد.

رئیس اجرایی سابق جنبش علمای اندونزی با بیان اینکه اسلام بهترین هدیه‌ای است که به مردم اعطاء شده است، گفت: رسانه های اسلامی باید برای اعتلای ارزش‌های اسلامی تلاش کنند.

وی تأکید کرد: اخلاقی که اسلام ما را بدان دعوت کرده است، می بایست در سراسر کشورهای جهان اسلامی گسترش یابد.

موزادی در ادامه افزود: جنبش‌های سیاسی در سراسر کشورهای جهان اسلام و جریان‌های فکری کنونی باید مجدانه در راستای مقابله با تهدیداتی که جهان اسلام با آن مواجه است، گام بردارند.

رئیس اجرایی سابق جنبش علمای اندونزی در ادامه اظهارات خود تأکید کرد: من در بسیاری از دیدارهای خود با رهبران کشورهای جهان اسلام بر لزوم وجود اینترنت حلال و گوگل اسلامی تأکید می کنم.

وی در همین زمینه افزود: ما از طریق اینترنت حلال و گوگل اسلامی می توانیم تصویر بهتری از اسلام ارائه دهیم؛ تصویری که بدون تحریف باشد.