نیروهای امنیتی فرودگاه کلن به علت برخورد با موردی مشکوک پروازهای این فرودگاه را متوقف کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، ماموران امنیتی فرودگاه کلن آلمان به علت اقدام فردی که بدون بازرسی های ویژه وارد منطقه امن این فرودگاه شده بود از دیروز پروازهای خروجی این فرودگاه را متوقف کردند.

بر اساس گزارش های اعلام شده نیروهای پلیس و امنیتی آلمان در حال بررسی شرایط هستند.

پلیس فرودگاه کلن نیز از ارائه هرگونه توضیح بیشتر در این رابطه خودداری کرد.

مقامات امنیتی آلمان اعلام کردند که به محض عادی شدن شرایط پروازها از سر گرفته خواهد شد.