وزیر امور خارجه آلمان خواستار تغییر استراتژی در قبال روسیه شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آلمان، فرانک والتر اشتاین مایر با اشاره به موضع گیری های اخیر ناتو در قبال روسیه اظهار داشت: تغییر استراتژی در برابر روسیه از ضرورت بخصوصی برخوردار است.

وزیر امورخارجه آلمان با بیان اینکه باید تمرکز را بیش از تحریم روی گفتگو متمرکز کنیم، گفت: آلمان در نظر دارد رویکرد خود در برابر روسیه را تغییر داده و بار دیگر قدرتمندانه تر راهکار مذاکره با این کشور را در پیش گیرد.

اشتاین مایر همچنین افزود: آلمان خواستار کاهش تحریم های وضع شده علیه روسیه به دلیل الحاق شبه جزیره کریمه به این کشور و همچنین تقویت روند مذاکرات و روابط با این کشور است.

وی با بیان اینکه رسمیت شناختن الحاق کریمه به روسیه هیچ گزینه ای برای ما نیست، تصریح کرد: باید با ایجاد مشوق هایی راه را برای کاهش تحریم ها علیه روسیه هموار کنیم.

وزیر امورخارجه آلمان بر لزوم میانجی گری سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل این بحران تاکید کرد.