یکی از اعضای فراکسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از ادامه نبرد با داعش در شهر فلوجه تا آزاد سازی کامل این شهر از لوث تروریستهای تکفیری خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه السومریه، قاسم الاعرجی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت: درگیری ها در شهر فلوجه متوقف نمی شود مگر پس از آزاد سازی کامل این شهر.

وی افزود: نبرد آزاد سازی فلوجه تحت تاثیر فشارهای داخلی و خارجی نخواهد بود و تا پیروزی ادامه خواهد یافت.جنگ در فلوجه با عزم راسخ ادامه دارد و ما بشارت دهنده پیروزی سرنوشت ساز بر داعشی ها تروریست خواهیم بود.

الاعرجی تاکید کرد: همه مصمم به تمام کردن جنگ با موفقیت هستند و تحت تاثیر فشارها به هر اندازه که باشد قرار نخواهند گرفت.ساکنان فلوجه به طور قابل توجهی خواستار رهایی از شر گروههای تروریستی هستند.آنها با نیروهای مردمی و دستگاه های امنیتی تعامل خوبی خواهند داشت.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی عراقی از ۹ روز قبل عملیاتی را برای آزاد سازی شهر فلوجه از داعش آغاز کرده اند و در محورهای شمالی و شرقی و جنوبی این شهر پیشروی های قابل ملاحظه ای به دست آورده اند.