معاون سابق سازمان ثبت احوال پاکستان به دلیل دست داشتن در صدور کارت شناسایی ملی برای ملا اختر منصور رهبر سابق طالبان بازداشت شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «داون نیوز»، اداره تحقیقات فدرال پاکستان «غلام محمد بگتی» معاون سازمان ثبت احوال پاکستان (نادرا) به اتهام دست داشتن در صدور کارت شناسایی ملی برای «ملا اختر منصور» رهبر سابق طالبان که هفته پیش در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در منطقه «نوشکی» ایالت بلوچستان پاکستان بازداشت کرد.

«غلام محمد بگتی» که در سال ۲۰۰۷ میلادی از سازمان ثبت احوال پاکستان بازنشست شده است در سال ۲۰۰۲ میلادی در صدور کارت شناسایی ملی برای «ملا اختر منصور» نقش اساسی داشته است.

غلام محمد بگتی بعد از بازداشت در شهر کویته ایالت بلوچستان به دفتر مرکزی تحقیقات فدرال منتقل شد. گزارشها حاکی از آنست که کارت شناسایی ملی در دوره «پرویز مشرف» رئیس جمهور اسبق پاکستان صادر شد و در سال ۲۰۱۲ دوباره تمدید شد.

لازم به ذکر است گذرنامه ای که پس از مرگ ملا اختر منصور از خودروی حامل وی بدست آمده است در آن نام «ولی محمد» قید شده است که عکس گذرنامه شباهت زیادی به ملا اختر رهبر سابق طالبان دارد.