رسانه های انگلیسی از احتمال شکایت خانواده نظامیان بریتانیایی کشته شده در جنگ عراق از نخست وزیر اسبق این کشور خبر داده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ایندیپندنت، اگر این نکته ثابت شود که تجهیزات آماده شده از سوی دولت انگلیس برای نظامیان این کشور در جنگ عراق نامناسب بوده، خانواده نظامیان بریتانیایی کشته شده در این جنگ از تونی بلر شکایت می کنند.

نخست وزیر اسبق انگلیس که متهم به پرونده سازی برای توجیه آغاز جنگ عراق نیز هست در حالی درگیر این موضوع شده که کمیته ای مستقل در حال بررسی دلایل شرکت انگلیس در جنگ عراق در زمان نخست وزیری بلر است.

بر اساس این گزارش در طول جنگ عراق در مجموع ۱۷۹ نظامی انگلیسی کشته شدند که در صورت اقدام خانواده این افراد در طرح شکایت علیه بلر وضعیت بغرنجی برای نخست وزیر اسبق انگلیس پیش می آید.