مسئولان کویتی یک سعودی را که عکس صدام، دیکتاتور معدوم عراق، را به خود رویش چسبانده بود، بازداشت کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ پایگاه شاشه نیوز، نوشت که انتشار عکس خودروی  تویوتا کمری یک سعودی که عکس صدام به آن چسبیده شده بود، باعث شد که پلیس کویت برای یافتن خودرو دست به کار شود. درنهایت، این خودرو در منطقه “علی صباح السالم” توسط پلیس پیدا شد.

پلیس راهنمایی و رانندگی بعد از پیدا کردن این خودرو متوجه شد که راننده آن سعودی است و البته، عکس صدام را هم از روی خودرو برداشته است. با وجود این، پلیس رانندۀ خودرو را جریمه کرد و برای پیگیری بیشتر، او را به مسئولان امنیتی ارجاع داد.