عفیفی گفت: اسلام به ارزش هایی همچون مهربانی و صلح اهتمام دارد و تعدد فرهنگ ها و ادیان را قبول دارد و پیروان سایر ادیان را محترم می داند و به دنبال ایجاد همکاری و ارتباط و همزیستی با آنها و نشر صلح و عدالت در جهان است.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ محیی الدین عفیفی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی الازهر در سخنان خود در کنفرانس ادیان با تروریسم مخالفند گفت: اسلام به ارزش هایی همچون مهربانی و صلح اهتمام دارد و تعدد فرهنگ ها و ادیان را قبول دارد و پیروان سایر ادیان را محترم می داند و به دنبال ایجاد همکاری و ارتباط و همزیستی با آنها و نشر صلح و عدالت در جهان است.

وی ارتکاب ترور و جنایت به نام اسلام را محکوم کرد و افزود: مرتکبان این جنایت ها به هیچ وجه نماینده هیچ دینی نیستند، چون تمام ادیان با ترور و کشتار انسان های بی گناه مخالفند.

عفیفی ادامه داد شرق و غرب باید به هم احترام بگذارند و برای رواج صلح و دوستی و همکاری تلاش کنند و برای مبارزه با تروریسم با هم متحد شوند و از سوی دیگر ما بر این باوریم که باید به زنان و جوانان به طور ویژه در مورد خطرات تروریسم آموزش داده شود و این از وظایف علما و اندیشمندان است.

وی افزود: اسلام تمام ادیان آسمانی را قبول دارد و از نظر ما ایمان یک مسلمان کامل نیست مگر اینکه کتب آسمانی و انبیای دیگر همچون موسی و عیسی و سایر پیامبران را قبول داشته باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی الازهر گفت: اینکه برخی اسلام را دین خشونت و شمشیر معرفی می کنند، بر خلاف واقعیت اسلام است و سرتاسر قرآن شامل آیاتی است که نشان می دهد محمد پیامبر مهربانی برای تمام جهان است نه فقط برای مسلمانان بلکه برای تمام انسان ها و حتی حیوانات و گیاهان و از این رو اسلام کشتن غیر مسلمان را جایز نمی داند و قرآن ، به انسان ها این آزادی را داده تا در عبادت خود اختیار داشته باشند.

وی در پایان سخنان خود گفت: اسلام از زمانی که در جزیره العرب ظهور یافت، قوانینی برای ارتباط مسلمانان با مسیحیان و یهودیان وضع کرد، زیرا آنها از بزرگ ترین ادیان هستند.