اکنون شیخ علی سلمان است که از محل زندان خود، تخت سلطنت را تکان می دهد و به حاکمان بحرین می گوید: حتی اگر تمام عمر خود را در زندان باشم، سرنوشت شما نابودی و عمر طاغوت کوتاه است.

به گزارش پرس شیعه؛ واکنش های جهانی به حکم ظالمانه دادگاه رژیم آل خلیفه علیه روحانی انقلابی بحرینی همچنان ادامه دارد. دادگاه استیناف بحرین روز دوشنبه حکم زندان شیخ سلمان را از ۴ سال به ۹ سال تغییر داد. در این راستا آیت الله عفیف النابلسی از علمای لبنان این حکم ظالمانه را محکوم کرد و شیخ سلمان را یک قهرمان دانست.

نظام پادشاهی بحرین همچنان به گذشته استبدادی خود پایبند است بدون اینکه تمایلی به رهایی از این گذشته از خود نشان دهد. آنها هرکس را که به دایره پادشاه و سلطه بی قید و بند او نزدیک شود متهم و محکوم می کنند.

هرکس که منتقد باشد و خواستار تغییرات باشد متهم می شود. نفوذ سنت های غلط پادشاهی در بحرین اجازه نمی دهد مردم به خابان ها بیایند و خشم خود را ابراز کنند و اجازه نمی دهد کسی از میان مردم برخیزد و حرف بزند و بخواهد معادلات موجود را بر هم بزند و بنیان این نظام برده داری را برهم بزند.

و به همین خاطر است که اکنون شیخ سلمان متهم شده که به مقدسات و منطقه ممنوع این نظام پادشاهی نزدیک شده و دیوار سکوت را شکسته و خواستار تحقق آزادی و مساوات و عدالت برای مردم بحرین شده است.

این روحانی شجاع منطق غلط خاندان حاکم بحرین را بر هم زد؛ خاندانی که آزادی بیان را بارو ندارد و با خشونت و قدرت با آن برخورد می کند. نظام بحرین فریاد اعتراض مردم در خیابان ها و اظهار نظر مردم در انجمن ها و انعکاس نظرات و خواسته مردم در روزنامه ها و انتقاد آنها در شبکه های اجتماعی و ارتباط جمعی را دوست ندارد و عاملان چنین انتقادهایی را مجازات می کند و به انها تهمت می زند که از خارج دستور و پول می گیرند.

نظام بحرین می خواهد تا ابد خیالش از حاکمیت و قدرت خود راحت باشد حتی اگر به خاطر این سلطه لازم باشد مردم در زنجیر تبعیض و بی عدالتی و محرومیت دست و پا بزنند.

نظام پادشاهی غرق در اسراف و خوشگذرانی و سقوط اخلاقی است و به کلی از تمدن و تحولات فرهنگی و سیاسی جهان قطع ارتباط کرده و با مفاهیم حقوق بشر و پیمان های بین المللی در مورد حق تظاهرات و آزادی بیان، بیگانه است و با تمام حرکت های مسالمت آمیز در جهت تحقق دموکراسی مقابله می کند.

و از این رو شیخ علی سلمان را نیز متهم کرد تا به مردم بگوید ما اجازه نمی دهیم نظامی جدید و قانونی جدید در بحرین تشکیل شود و مردم زمام امور را به دست بگیرند.

اما حل بحران بحرین راهی به جز کوتاه آمدن نظام و اعتراف به اشتباهات گذشته وجود ندارد و اکنون شیخ علی سلمان است که از محل زندان خود، تخت سلطنت را تکان می دهد و به حاکمان بحرین می گوید: حتی اگر تمام عمر خود را در زندان باشم، سرنوشت شما نابودی است و عمر طاغوت کوتاه است.

شیخ سلمان! ای قهرمان راستگو! تو نزد خدای خود و مردم، بزرگ هستی و این حاکمان احمق و حقیر بحرین هستند که نمی دانند چه می کنند، اما خداوند متعال می فرماید: و به زودی ستمگران خواهند دانست که چه سرانجامی در انتظار آنها است.