آیت الله حکیم حافظان و قاریان قرآن را به عمل به دستورات و احکام عالی قرآن توصیه کردند و افزودند: نباید قرآن به لقلقه زبان شما تبدیل شود که در این صورت چه بسا پاداشی هم نداشته باشد.

به گزارش پرس شیعه؛ گروهی از حافظان و قاریان قرآن کریم و دانش آموزان و اساتید مدرسه قرآنی اصحاب الکساء بغداد با آیت الله سید محمد سعید حکیم از مراجع تقلید عراق دیدار کردند.

آیت الله حکیم در این دیدار حافظان و قاریان قرآن را به عمل به دستورات و احکام عالی قرآن توصیه کردند و افزودند: نباید قرآن به لقلقه زبان شما تبدیل شود که در این صورت چه بسا پاداشی هم نداشته باشد.

این مرجع تقلید در ادامه سخنان خود افزودند: قرآن یک کتاب الهی است و ما مسئولیت داریم به احکام و آموزه های آن عمل کنیم و همواره اهل راستگویی و امانتداری باشیم و به امور مؤمنان توجه داشته باشیم.

آیت الله حکیم در پایان دیدار دعا کردند خداوند به حاضران و دست اندرکاران این پروژه توفیق دهد و آنها را مایه شادی و خوشحالی خانواده هایشان قرار دهد و از حاضران نیز خواست سلام ایشان را به برادران دینی خود برسانند.