موسسه “دارالتراث” نجف اشرف روز یکشنبه، از انتشار یک سند تاریخی مهم متعلق به ۱۷۲ سال پیش با موضوع یکپارچگی تاریخی و وحدت نظر علمای اهل سنت و شیعی عراق برای حفظ قلمروی کشور خبر داد.

به گزارش پرس شیعه، حسن اعسم مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی در موسسه “دار التراث” نجف اشرف در بیانیه ای تصریح کرد که این سند، پاسخی محکم به ادعاهای دروغین علی محمد شیرازی ملقب به “باب” بوده است و تمام علمای مسلمان سنی مذهب و شیعی در عراق در سال ۱۸۴۴ میلادی برابر با ۱۲۶۰ هجری در همایش “مقابله با الحاد و تکفیر” آن را امضا کردند.

به نوشته “فرات نیوز”، وی افزود: این سند تاریخی به آرشیو نخست وزیری ترکیه در دوره امپراطوری عثمانی تعلق دارد و از نشانه های مهم وحدت مسلمانان است و تاکیدی بر همزیستی مسالمت آمیز در جامعه است.

مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی موسسه دار التراث تصریح کرد که این سند تاریخی در عرض ۷۰ سانتی متر و طول ۱۰۰ سانتی متر چاپ شد، مؤسسه دار التراث همچنین متن این سند را به منظور تسهیل در مطالعه آن و مشخص شدن نام علمای امضا کننده، حروف چینی کرده است.