دیرین شناسان بقایای گونه ناشناخته ای از دایناسور را در آرژانتین کشف کرده اند که ۱۱۰ سال قبل می زیسته اند. آنها در منطقه ای می زیسته اند که قبلا تصور می شد منابع آب و گیاهی اندکی داشته است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ایندپندنت، دیرین شناسان بقایای گونه ای ناشناخته از دایناسورها را کشف کرده اند که ۱۱۰ میلیون سال قبل در آرژانتین می زیسته اند.

بقایای کشف شده متعلق به سه عضو یک گونه جدید است که شامل یک دایناسور بزرگسال و دو دایناسور نوجوان است. گروهی از محققان اسپانیایی و آرژانتینی آنها را در منطقه نئوکوئن کشف کرده اند. گونه جدید به نام Lavocatisaurus agrioensi از خانواده دایناسورهای گیاهخوار است.

به گفته محققان، طول دایناسور بزرگسال ۱۲ متر و هر دو دایناسور نوجوان نیز بین ۶تا۷ متر بوده اند.

این بقایا در حالی کشف شده اند که دیرین شناسان معتقد بودند این منطقه قبلا بیابان بوده و منابع آب و گیاهان اندکی در آن وجود داشته است.