فرانسه قرارداد خرید پهپاد از رژیم صهیونیستی را به خاطر خواست کمپین “جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی، لغو سرمایه گذاری و مجازات رژیم” لغو کرد.

به گزارش پرس شیعه، هشت هزار فرانسوی با امضای طوماری خواستار نخریدن پهپاد از رژیم صهیونیستی شدند، چراکه معتقدند این رژیم از پهپادها برای قتل فلسطینیان استفاده می کند.
پایگاه اینترنتی “شاشه نیوز” اعلام کرد که به همین دلیل وزارت دفاع فرانسه در پاسخ به درخواست مردم فرانسه، قرارداد مزبور را لغو کرد.
گزارش پایگاه اینترنتی “دیفنس نیوز” نیز حاکیست که شرکت صهیونیستی “البیت” و شرکت “تالس” فرانسه درباره تولید پهپاد به طور مشترک توافق کرده بودند و قرار بود فرانسه پهپادهای تولید شده را بخرد، اما پاریس در نهایت تصمیم گرفت پهپادهای تولید داخل را خریداری نماید.
کمپین مزبور خواستار پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی و احترام به حق بازگشت آوارگان فلسطینی است.
این کمپین سال ۱۳۸۴ توسط ۱۷۱ سازمان فلسطینی فعالیت خود را در راستای تحریم رژیم صهیونیستی و برای پایبند نمودن این رژیم به تعهدات و قوانین بین المللی آغاز کرد.