در جریان حملات مزدوران سعودی، ۴ زن و کودک یمنی زخمی شدند

به گزارش پرس شیعه؛ مزدوران ائتلاف متجاوزعربستان سعودی بیش از بیست گلوله به کوههای المقاطع واقع در جنوب شهرالغیل این استان شلیک کرده و مناطق مختلفی از شهرنهم در صنعا را با سلاح های سنگین و موشک هدف قرار داده و مناطق مختلف شهرالوازعیه در تعز را نیز بمباران کردند.

جنگنده های سعودی همچنین بار دیگر به قلعه باستانی النمس درالجوف حمله کردند که به تخریب بخش زیادی ازآن منجرشد.

آنها همچنین پنج بار به پایگاه العمالقه در شهرحرف سفیان درعمران حمله کردند.
سعودیها همچنین بخش صرواح در مارب و مدارس العمری در بخش ذباب در تعز را بمباران کرده و پایگاههای تحت تسلط نیروهای یمن در نجران را هدف قرار دادند.