روزنامه فایننشنال تایمز در گزارشی نوشت که فقط رژیم اسرائیل از درگیریهای جاری در منطقه و بی ثباتی و نا آرامی در آن سود می برد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه فایننشنال تایمز در گزارشی به قلم رولا خلف با عنوان اسرائیل چطور می تواند از اخبار مسرت بخش در خاورمیانه سخن بگوید، نوشت: همواره درباره خاورمیانه خبرت مسرت بخش نمی شنویم و درحالی که جنگ در منطقه در جریان است و ثبات کشورهای اطراف رژیم اسرائیل دچار تزلزل می باشد، در واقع، چیزی نیست که بتوانیم آن را اخبار مسرت بخش بدانیم.

این روزنامه افزود: “تعجب کردم که یک مسئول اسرائیلی اوضاع در منطقه را مسرت بخش توصیف کرد اما وقتی خوب فکر کردم فهمیدم که اسرائیل در وضعیت خوبی به سرمی برد، زیرا بی ثباتی کشورهای مجاور، خبر بدی برای آنها (سران رژیم اسرائیل) نمی تواند باشد.”

به نوشته روزنامه فایننشنال تایمز، از زمان مرگ روند سازش بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین، قدرت های بزرگ سرگرم درگیریها در سوریه، عراق، لیبی و یمن شده اند، و وقتی برای اهتمام به درگیری فلسطینی ها و اسرائیل نیافته اند به گونه ای که توجه به این درگیری به یک مسئله درجه چهارم یا پنجم تبدیل شده است.