منابع خاص از سخنرانی مهم رئیس شورای ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین درباره آخرین تحولات سیاسی و انقلابی در عرصه این کشور در چند روز آینده خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العالم؛ این منابع خاص در گفت وگو با شبکه خبری العالم تأکید کردند: سخنرانی رئیس شورای ائتلاف ۱۴ فوریه مخالف حکومت بحرین، حاوی چند پیام سیاسی خواهد بود و با شفافیت، به افق های انقلاب بحرین و موضع ائتلاف ۱۴ فوریه درقبال راهکارهای سیاسی خواهد پرداخت.

ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین بارزترین تشکل انقلابی در عرصه این کشور به شمار می رود که اعتراضات روزانه ضد حکومتی برای درخواست جهت حق تعیین سرنوشت ملت بحرین را رهبری می کند.