شیخ صباح احمد جابر الصباح، امیر کویت روز گذشته در کاخ بیان از سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان استقبال کرد. پس از آن، امیر کویت و نخست وزیر سابق لبنان گفتگویی دو جانبه در خصوص اوضاع جهان عرب و لبنان و نیز روابط دوجانبه میان این دو کشور داشتند.

به گزارش پرس شیعه؛ سعد حریری پس از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد: خوشوقتم که با امیر (کویت) دیدار کردم. ما در خصوص مسائل مختلف در سطح منطقه مذاکره کردیم. ما توافق کردیم روابطی بسیار خوب با ایران داشته باشیم؛ اما مداخله های این کشور امری غیر قابل پذیرش است.

وی در ادامه افزود: من برای امیر (کویت) جزئیات اقدامات جاری برای انتخاب رئیس جمهور و تلاش های صورت گرفته در این خصوص و اهمیت رسیدن به پایان خلأ ریاست جمهوری را تشریح کردم؛ چرا که اوضاع اقتصادی و اجتماعی کنونی قابل قبول نیست.

سعد حریری همچنین تصریح کرد: امیر کویت در خصوص کمک های کشورش به لبنان و آمادگی برای ارائه کمک های بیشتر سخن گفت. امیر کویت خاطر نشان کرد کشورش در تمامی مراحل در کنار لبنان باقی خواهد ماند.