مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام با اشاره به ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره)، تصریح کرد: امام (ره) فقیهی عارف و فیلسوفی تحلیلگر بود.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله تسخیری، صبح امروز در همایش بین المللی امام خمینی(ره) و امت اسلامی، در هتل لاله تهران، با اشاره به ویژگی های ممتاز و برجسته شخصیتی امام راحل (ره)، اظهار داشت: یکی از مهترین ویژگی های امام(ره) که واقعا جهان را تکان داد و همه تئوری های جهانیان را باطل کرد، در “بعد علمی و فقهی امام(ره)” نهفته است، ایشان عالم فقیه و عارفی بود که شناخت کافی از مقاصد شریعت داشت.

مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام ادامه داد: بُعد دوم شخصیتی امام خمینی(ره) “بُعد عرفانی” ایشان بود، به طوری که در درجات عرفان، بلند مرتبه بوده و از انوار آسمانی ملهم می شد. امام(ره) شخصیت والای خود را در سایه این بعد پرورش داد.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان این که امام خمینی(ره) به تکلیف عمل می کرد و مطمئن بود نتیجه هر چه باشد به صلاح امت اسلام است، افزود: ایشان در “بُعد عقلی”، فلیسوفی تمام عیار و به عنوان آخرین فلاسفه تاریخ همچون فارابی، ابن سینا و ملاصدرا بود. ایشان در زمینه های عقلی، پژوهشگر بزرگی بود که کسی به سطح او نمی رسید.

آیت الله تسخیری، “بُعد تحلیلی امام(ره)” را از ابعاد مهم شخصیتی ایشان در تحلیل واقعیت های تاریخ عنوان کرد و ابراز داشت: ایجاد مقاومت اسلامی در فلسطین و لبنان با تاثیر اندیشه های امام بود و باعث شد نهضت انتفاضه به دستاوردهای بزرگی برسد، تنها در یک نقطه و یک روز مقاومت لبنان ۳۵ تانک اسرائیل را منهدم کرد و هیمنه پوشالی این رژیم شکسته شد

مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام تصریح کرد: بهترین تاکید امام(ره) و رهبر معظم انقلاب، مسئله آگاهی بخشی و بیدار شدن امت اسلامی است، چرا که به اعتقاد امام خمینی(ره) این بیداری معجزه ایجاد کرده و تحولی عظیم در دنیا به وجود می آورد.