اولین مرکز اطلاعات اسلامی در بمبئی هند از سوی جماعت اسلامی راه اندازی شد.

به گزارش پرس شیعه؛ اولین مرکز اطلاعات اسلامی از سوی جماعت اسلامی ھند در منطقه میرا رود بمبئی شھر تجاری ھندوستان راه اندازی و بھرہ برداری رسید.

سخنگوی جماعت اسلامی هند در منطقه میرا رود ھدف راہ اندازی این مرکز «اطلاعات اسلامی» را رفع هرگونه شبھات جوانان درباره اسلام عنوان کرد.

این مرکز شامل یک شماره تلفن رایگان برای تماس افراد، یک سالن کنفرانس، کتابخانه سنتی و دیجیتال و سایت زبان‌های مراتی و انگلیسی است.