جایزه جهانی مصطفی (ص) مورد تایید وزیران و مقامات عالی وزارتخانه ­های علوم و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری­ های اسلامی قرار گرفت.

به گزارش پرس شیعه؛ همزمان با اتمام پانزدهمین نشست مجمع عمومی کامستک، جایزه مصطفی (ص) در بخشی از قطعنامه پایانی این نشست درج و مورد تایید وزیران و مقامات عالی وزارتخانه­های علوم و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری­ های اسلامی قرار گرفت.
در بند ۲۴ صفحه ششم قطعنامه پایانی پانزدهمین نشست مجمع عمومی کمیته دائم همکاری­ های علمی فناوری سازمان همکاری اسلامی (COMSTECH) که دیروز -چهارشنبه- ۱۱ خردادماه در اسلام آباد پاکستان پایان یافت، به جایزه مصطفی (ص) اشاره شده است.
اعطای جایزه بین المللی مصطفی (ص) در حوزه علم و فناوری با دبیری جمهوری اسلامی ایران به دانشمندان و محققان برجسته کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و همچنین دانشمندان و محققان برجسته مسلمان دیگر کشورها برای مشارکت در زمینه علم و فناوری تایید می ­شود.
سی امین نشست کمیته اجرایی و پانزدهمین اجلاس مجمع عمومی کمیته دائم همکاری­ های علمی فناوری سازمان همکاری اسلامی (COMSTECH) با موضوع بررسی فعالیت­ های کامستک و ارگان ­های زیر مجموعه آن، بررسی برنامه و بودجه، گزارش کشورهای عضو درخصوص دستاوردهای آموزش عالی و علوم و فناوری و انتخاب اعضای جدید کمیته اجرایی با حضور رئیس جمهور پاکستان از ۱۰ تا ۱۲ خردادماه در اسلام آباد برگزار شد.
هیاتی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و نماینده بخش بین الملل دبیرخانه جایزه مصطفی(ص) در این نشست حضور داشتند.