منابع سوری از بازگشت صدها آواره سوری از لبنان به خانه و کاشانه خود در سوریه خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه، سانا گزارش داد: امروز صدها نفر از آوارگان سوری که در لبنان حضور داشتند از طریق گذرگاههای مرزی «الدبوسیه، الزمرانی و جدیده یابوس» به خانه ها و روستاهای خود بازگشتند.

خبرنگار سانا در حمص بیان کرد:  سری جدید آوارگان سوری از لبنان به نقطه مرزی «جدیده یابوس»  در ریف غربی رسید تا به محض ورود به سوریه، به منازلشان منتقل شوند. تمام آمادگی‌ها در نقطه مرزی «جدیده یابوس» برای استقبال از آوارگان سوری فراهم شده است.

منابع سوری اعلام کردند که  صدها نفر از آوارگان سوری که در لبنان حضور داشتند امروز چهارشنبه از طریق گذرگاه مرزی الدبوسیه » در ریف  حمص غربی وارد کشور خود شدند.